SBS / IFS
Staj Bilgi Sistemi
Internship Follow-up System
Antalya Bilim Üniversitesi
ABÜ


Staj Bilgi Sistemi

SBS Kullanıcı Kodu:
IFS User ID:
SBS Şifresi:
IFS Password:
Şifremi unuttum / Forgot my password


Staj Bilgi Sistemi ile ilgili dokümanlar

ÜY-FR-1035 Staj Başvurusu Dilekçe Örneği SBS - Staj Bilgi Giriş Formu
SBS Öğrenci Bilgilendirme Metni SBS Kullanım Kılavuzu (Öğrenci) (14/07/2023)
SBS Kullanım Kılavuzu (Genel) (14/07/2023) SBS Kullanım Kılavuzu (Kurum) / IFS User Manual (Institution) (14/07/2023)
ABÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dokümanları ABÜ Faculty of Engineering and Natural Sciences Documents
ABÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Staj Belgeleri

Akademik Performans Bilgi Sistemi'ne giriş için buraya tıklayınız.

Not: SBS / IFS (Staj Bilgi Sistemi / Internship Follow-up System) ve APBS (Akademik Performans Bilgi Sistemi) farklı sistemlerdir.